Ochrana osobních údajů

Pravidla a zásady nakládání s osobními údaji.

Firma Petra Dufková poskytuje stravovací a ubytovací služby v penzionu Borovnice.

Jaké informace o vás shromažďujeme?

U nás shromažďujeme osobní údaje, které uvádíte při:

objednávce ubytovacích, stravovacích služeb a jiných gastronomických akcí

k uzavírání smluv.

Jedná se konkrétně o:

jméno a kontaktní údaje - shromažďujeme vaše jméno a příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní číslo

identifikační a platební údaje firmy - shromažďujeme jméno; IČ; DIČ a adresu firmy, kterou zastupujete svou účastí v Penzionu Borovnice.

Jak tyto údaje o vás používáme?

Vaše osobní údaje používáme jen k těm účelů, ke kterým jste nám je poskytli.

Konkrétně je používáme proto:

abychom mohli zpracovat vaši objednávku,

abychom mohli jako jedna ze smluvních stran plnit smlouvu.

Tyto shromážděné osobní údaje neposkytujeme žádným třetím stranám.

Pokud chcete vědět, jaké údaje o vás uchováváme, zašlete žádost prostřednictvím e-mailu či na níže uvedenou adresu. Poskytování těchto informací je zdarma.

Tyto zásady na ochranu osobních údajů byly vypracovány 23.5.2018.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud byste měli jakékoli dotazy k našim zásadám na ochranu osobních údajů či údajům, které u nás uchováváme, neváhejte se na nás obrátit:

e-mailem. ubytovani@penzionborovnice.cz

nebo písemně na adresu: Penzion Borovnice, Borovnice 44, 59242 Jimramov